Internationale forhold

Firmaet tilstræber at yde kvalificeret rådgivning på internationalt plan. Firmaet behersker udover dansk, svensk og norsk tillige engelsk og tysk. Gennem medlemskab af World-Link for Lawyers (en global sammenslutning af 60 advokatfirmaer) er firmaet løbende i kontakt med kompetente internationale kollegaer, med hvem der i fornødent omfang etableres et samarbejde i konkrete sager.