Ansættelses- og arbejdsret

Sager vedrørende ansættelsesforhold, herunder funktionærforhold, ferieretlige spørgsmål, kollektive overenskomster og arbejdsmiljø.