Lægers retsforhold

Praksisoverdragelser, interessentskaber, lægeansvar - privat- og strafferetligt, sygesikrings- og overenskomstforhold. Klagesager, herunder overenskomstmæssige. Både speciallæger i almen medicin og alle øvrige specialer. Praktiserende lægers skatteretlige forhold. Patientklagenævnssager.