Lejeret

Sager vedrørende erhvervslejemål, herunder lejeforhøjelse og lejenedsættelse, udfærdigelse og forhandling af lejekontrakter.