Selskabsret

Selskabers stiftelse, virksomhedsomdannelse, kapitalrekonstruktion, fusion, spaltning og likvidation, herunder aktionærforhold.