Virksomheds- og forretningsoverdragelse

Sager vedrÝrende overdragelse af virksomheder, klinikker, forretninger og restaurationer, herunder forpagtning.